Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Onderzoek naar verbetering open studieruimtes bij Avans in Tilburg

29 april 2019 door Innovatie Bouwproces en Techniek

Door interne verhuizing is in het Avansgebouw aan de Professor Cobbenhagenlaan 13 in Tilburg ruimte gecreëerd voor 36 werkplekken. Deze nieuwe open studieruimte fungeert als (groep)werkplek waar de docent eenvoudig in contact kan komen met studenten. Bouwkunde student Myla Gonzales Alonso vroeg zich af hoe je zo’n open studieruimte het beste kunt ontwerpen zodat de concentratie en daarmee ook de studieprestaties bevorderd worden.

Vanuit haar interesse is Maya stage gaan lopen bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) onder begeleiding van promovendi Ella Braat-Eggen. Het promotieonderzoek van Ella staat namelijk in het teken van de relatie tussen de akoestiek van open studieomgevingen, welzijn en leerprestaties van studenten. Door de interessante ontmoetingen en gesprekken, de vrijheid en de nodige sturing heeft Maya een leerzame onderzoeksstage achter de rug met verrassende conclusies. Lees haar onderzoeksopzet en bevindingen hieronder.

Het onderzoek was erop gericht om de beleving van de studenten en de bouwfysische kwaliteit van deze ruimte in Tilburg in kaart te brengen met als doel het mogelijk verbeteren van open studieruimtes binnen alle gebouwen van Avans.

Literatuurstudie en veldonderzoek
Het onderzoek was opgesplitst in twee delen. Eerste deel was een literatuurstudie die inzicht heeft gegeven in de bestaande kennis. Vervolgens heeft in het tweede deel een veldonderzoek plaatsgevonden. Deze bestond uit het meten van het geluidsniveau in dB(A), de temperatuur in graden Celsius, de relatieve vochtigheid in Rh%, het CO2 gehalte in PPM en de verlichtingssterkte in lux. Om de beleving te kunnen meten zijn er enquêtes afgenomen. De resultaten van de metingen zijn vergeleken met de beleving van de ondervraagden tijdens twee meetmomenten.

Groenafscheiding
Tijdens het tweede meetmoment zijn er CO2 verdrijvende planten en mos schermen geplaatst (zie foto) die een soort afscheiding creëerden tussen de verkeersruimte en de open studieruimte. Een visuele afscheiding kan een positief effect hebben op de beleving van geluid, mos absorbeert de hoge tonen en planten geven zuurstof waardoor het binnenklimaat prettiger aanvoelt. Daarnaast zijn er praktische oplossingen toegepast zoals het afstellen van deuren (zodat deze zachter dichtvallen) en het plaatsen van vilt onder de stoelen om stoorgeluid te verminderen.

Meer last door minder aanwezigen
Uit de tweede meetperiode is duidelijk een verlaging van de dB(A) naar voren gekomen. Dit is naast de verbeteringen te wijten aan gemiddeld 53% minder aanwezigen. Deze verlaging van het geluidsniveau blijkt echter geen positief effect te hebben op de beleving van geluidhinder. De metingen in de tweede periode laten een betere spraakverstaanbaarheid zien en heeft tot gevolg dat gesprekken op korte en lange afstand beter verstaanbaar zijn. Wanneer een mens luistert naar een gesprek interpreteren de hersenen dit bewust of onbewust. Onderzoek laat zien dat vooral tijdens activiteiten met taal, zoals lezen of schrijven, een hoorbaar gesprek als extra storend wordt ervaren.

Een lager geluidniveau betekent dus niet meteen een betere ervaring van de akoestiek als het gaat om studeren. Rumoerige ruimtes waar de gesprekken worden gemaskeerd door het achtergrond geluid hebben een positiever effect op de concentratie dan stille ruimtes waar gespreken goed te horen zijn.

Aanbevelingen
De ruimte wordt door studenten gemiddeld beoordeeld met een 7,2. Om de beleving van de open studieruimtes te verbeteren is het van belang dat de nagalmtijd wordt verkort door middel van het toepassen van geluidsabsorberende materialen. Daarnaast is het faciliteren van een stilteruimte een must voor 41% van de ondervraagden. Eventueel zou ook het ter beschikking stellen van koptelefoons met soundblock een belangrijk onderdeel kunnen zijn voor het verbeteren van de studie ervaring voor studenten van Avans Hogeschool in Tilburg.

Laatst bijgewerkt op 29 april 2019.