Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Studenten onderzoeken het effect van groenschermen op de geluidsprivacy van Xplora Tilburg

9 februari 2017 door Innovatie Bouwproces en Techniek

In het kader van het promotieonderzoek van Ella Braat (docent en onderzoeker) naar de akoestiek van open studieomgevingen op HBO ’s en Universiteiten hebben 3 studenten van de Academie Bouw en Infra onderzoek gedaan naar het effect van groenschermen op de geluidsprivacy van Xplora in Tilburg.

Problematiek
In de open leeromgevingen van Avans, de Xplora´s, wordt er veel geklaagd over de akoestiek van de ruimten, er liggen zelfs oordopjes klaar voor de studenten die echt niet kunnen werken in deze rumoerige omgeving. Uit een onderzoekje van Punt in juni 2015, naar de ergernissen van studenten genoemd in de NSE, behoorde geluid tot de top 3 van meest genoemde klachten.

Omdat Xplora Tilburg als laatst aan de beurt is om gerenoveerd te worden, is het een prima locatie om te experimenteren met maatregelen om de akoestiek te verbeteren. Uit onderzoek weten we dat planten erg gewaardeerd worden in de werkomgeving, daarom werd besloten te kijken of plantenschermen ook de akoestiek kunnen verbeteren.

Vanuit het EDI, lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek, werd enthousiast gereageerd op het projectvoorstel, immers groen in de gebouwde omgeving is één van de speerpunten van het lectoraat. Het lectoraat heeft de schermen dan ook gefinancierd.

Experiment
In september startte Lieke Dernison, Loretta Ying en Marnick van Veghel hun onderzoek, ieder met een eigen taak. Loretta ging zich bezighouden met het belevingsonderzoek, Lieke met het in kaart brengen van de akoestische kwaliteit van Xplora m.b.v. metingen en Marnick ging de ruimteakoestiek modelleren met een simulatieprogramma.

Er werd gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek, waarna de onderzoeksmethode verder werd aangescherpt. Nog voor het plaatsen van de schermen werden de eerste enquêtes al afgenomen. Hiermee werd de beleving van de bestaande akoestiek van Xplora Tilburg in kaart gebracht. Ook de ruimteakoestiek werd gemeten voordat de schermen werden geplaatst.

Fotogalerij

Figuur 1. Groenschermen in Xplora Tilburg.

Na het plaatsen van de schermen werd na een aantal weken van gewenning nogmaals de belevingsenquête afgenomen en werden er nieuwe geluidsmetingen gedaan. Marnick had inmiddels de ruimte gemodelleerd en aan de hand van de metingen zijn model geoptimaliseerd.

De enquêtes lieten zien dat de beleving van de akoestiek na het plaatsen van de groenschermen niet echt was verbeterd. De metingen lieten wel verbeteringen zien (figuur 2 en 3).

In de tweede enquête waren extra vragen opgenomen waarin de studenten werd gevraagd wat ze van de groenschermen vonden. Daaruit bleek dat de groenschermen werden gewaardeerd. Uit een verdere analyse bleek dat vooral de geluidgevoelige studenten zich beter konden concentreren na de komst van de groenschermen.

Marnick heeft met zijn model de groenschermen geoptimaliseerd, immers de gebruikte groenschermen waren ontworpen ter verfraaiing van de ruimte en niet specifiek voor geluid. Met het model was het mogelijk het scherm aan te passen en te kijken of dit de akoestiek zou verbeteren.

Effect
Tot slot kunnen we stellen dat de gebruikte schermen gewaardeerd werden door de studenten maar dat een akoestische verbetering alleen merkbaar was voor de geluidgevoelige studenten. Een beter akoestisch ontwerp zal de groenschermen meer geschikt maken als geluidscherm.

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2017.