Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Samen Verder Bouwen

26 juni 2019

Samen met diverse docentonderzoekers heeft Emile Quanjel, als lector Innovatie Bouwproces en Techniek, de afgelopen 8 jaar gewerkt aan 3 hoofdprocessen. Hierbij is er samengewerkt met talloze externe partners, partijen en organisaties. Hieronder een korte opsomming van deze hoofdprocessen.

Verder brengen van kennisthema’s
Green Wellbeing, Green Energy, Green Materials, BIM en LEAN zijn de kennisthema’s die de noodzaak en oplossingsrichtingen bepalen van procesinnovatie. Voor deze kennisthema’s zijn trajecten opgezet voor de verankering binnen het onderwijs van de Academie Bouw & Infra. Dit is gedaan samen met docenten & het werkveld en resulteerde in onder andere de Afstudeer Ateliers, Multidisciplinaire Projecten, Minoren en de stageopdracht in jaar 1.

In samenhang met deze verankering is er een programma opgezet voor de ontwikkeling van docenten(teams) en de werkveldrelaties. Dit programma heeft een continu verbeter loop dat ook wel het ‘Top-Monitor-Ster-mechanisme’ genoemd wordt. Het totaal van het ontwerp en de implementatie (Ontwikkelplan AB&I) is de basis om gezamenlijk kennis te ontwikkelen op bepaalde thema’s en is beschikbaar voor adoptie door andere academies en kennisinstellingen.

Bijdrage leveren aan de energie- en materiaaltransitie
Tweede hoofdproces zijn de praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Deze projecten zijn gericht op twee grote transities in de maatschappij en bouwsector: de energie- en materiaaltransitie (Green Energy en Green Materials). Zo levert het lectoraat een bijdrage aan twee transities die nodig zijn voor een duurzamere wereld.

Een overzicht van deze projecten vanuit de focus Green Energy: Raak PRO IMDEP, OP Zuid SBNoM en Interreg Vlaanderen-Nederland ENLEB. En vanuit Green Materials: RAAK MKB Levende Kleuren, RAAK MKB Hoger op de Ladder en SIA Biobased Composieten Brug.

In maart 2019 heeft het lectoraat, in samenwerking met twee andere Avans lectoraten, een grootschalig project verworven op circulair industrieel ontwerp & productie van biobased materialen: Interreg 2 Seas Mers Zeeen project Circulair Biobased Construction Industry (CBCI).

Relaties aangaan en onderhouden
Netwerkvorming is het derde hoofdproces geweest. Bij het aangaan van nieuwe relaties is gekeken naar de belangrijke inhoudelijke thema’s van het lectoraat. Zo zijn we één van de initiatiefnemers van het Lectorenplatform Urban Energy, die zich bezig houdt met onderzoeksprogramma’s. Gekoppeld aan professionalisering is Emile een actief lid van het Network Applied Design Research (NADR) – ontwerpend praktijkgericht onderzoek in HBO’s.

Als vertegenwoordiging van de Hogescholen is hij, samen met 4 technische universiteiten en TNO, lid van het schrijfteam circulariteit bij het Bouw Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Voor een betere aansluiting tussen MBO en HBO is Emile lid van het Project BIM5 m.b.t. het Practoraat. Vanaf de oprichting van SPARK is hij ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit open innovatie platform naar een Industrial Field Lab.

Vervolg
Vanaf heden zal Emile Quanjel zijn weg vervolgen als regisseur & producent voor het ontwerpen van (verander)processen en projecten. Hij is bereikbaar per mail: quanjelemile@gmail.com of via telefoonnummer: 06 534 932 36.

Laatst bijgewerkt op 26 juni 2019.

Fotogalerij

Op donderdagmiddag 20 juni 2019 waren 100 gasten aanwezig in de glazenzaal van de Lochal. Zij waren hier voor het event 'Samen verder bouwen' dat georganiseerd was ter ere van het afscheid van Emile Quanjel als Avans Lector Innovatie Bouwproces en Techniek.

Gedurende deze interactieve middag stond innnovatie en transitie in de bouwsector centraal. In groepen is discussie gevoerd omtrent een aantal stellingen en werd de mening gevraagd via een korte enquête. 

Bekijk hieronder de resultaten van deze interactieve middag, welke vastgelegd zijn via Padlet. 

Gemaakt met Padlet
Laatst bijgewerkt op 26 juni 2019.