Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Intro

Corporate Social Responsibility, an Interpretative Practice. Rediscovering CSR through the Hermeneutic Philosophy of Gianni Vattimo.

Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO, CSR in het Engels) is al te vaak een zaak van management instrumentarium geworden. Door de jaren heen is de literatuur op het gebied van MVO gericht op het institutionaliseren van MVO. De essentie van wat ‘verantwoord’ eigenlijk is – een antwoorden op iets of iemand – is daarmee buiten beeld geraakt. Antwoorden, ver-antwoord-delijkheid, is een zaak van interpreteren. Vreemd toch, dat de kunst van het interpreteren, de hermeneutiek, in de literatuur over CSR vrijwel geen aandacht heeft gekregen. Dit proefschrift is een zoeken naar wegen om dat hiaat in de literatuur te vullen, met name gebaseerd op de hermeneutische filosofie van Gianni Vattimo (Turijn 1936), die een radicaal nihilistisch hermeneutische positie heeft ontwikkeld.

Contact 
Joop de Zwart

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2016.

De studie omvat:
1) een analyse van het internationale debat over MVO om de lacune erin duidelijk te maken, 
2) een studie naar de hermeneutische filosofie van Gianni Vattimo,
3) een synthese tussen eerstgenoemde twee punten.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2016.

Met dit proefschrift wordt de mogelijkheid verkend om MVO te bedrijven los van checklists, gedragscodes en ander op beheersing gericht instrumentarium. Verantwoordelijkheid als interpretatieve praktijk zou MVO daar moeten plaatsen waar het (ook) thuishoort: bij werknemers van organisaties.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2016.
Publicatie Corporate Social Responsibility, an Interpretative Practice. Rediscovering CSR through the Hermeneutic Philosophy of Gianni Vattimo.

Laatst bijgewerkt op 24 augustus 2016.