Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Lean

30 augustus 2017

LEAN kleurt in (kennis)

Duurzaam bouwen is maar dan alleen een duurzaam gebouw. Bouwen is een werkwoord en er zijn dan ook veel processen nodig om een gebouw te ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren. Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat die processen best efficiënter kunnen en dat die processen niet altijd resulteren in een ‘goed’ eindproduct.

Het onderzoeksthema Lean is gericht op de vraag hoe lean-technieken de bouwwereld kunnen helpen om efficiënter en effectiever te kunnen werken. Het lean gedachtengoed richt zich grofweg op twee belangrijke dingen:

  1. De klant centraal: in de sector bouw en infra is het niet altijd helder wie er allemaal klanten zijn. Natuurlijk is er een opdrachtgever, maar ook gebruikers en omwonenden hebben te maken met de producten van de sector. Bouw en infra bedrijven grijpen structureel in in de leefomgeving van mensen!
  2. Streven naar continue verbetering: volgens de lean literatuur zou iedere professional, waar ook in het proces, een soort ‘topsportmentaliteit’ moeten hebben. Telkens weer zou iedere deelnemer aan een (bouw)proces moeten stilstaan bij de vraag of er niet iets beter, sneller of goedkoper kan. In een industrie die zo projectmatig werkt als de bouw, blijkt het best lastig om het continue leren te verankeren in de bedrijfsprocessen.

De twee bovenstaande punten vormen ook de speerpunten van het kennisteam Lean denken, de groep die het onderzoeksthema binnen de Academie voor Bouw en Infra (waar mogelijk uiteraard ook samen met andere academies) vorm geeft: 1) reflectie op ‘de klant’ en diens positie in bijvoorbeeld ontwikkel-, ontwerp- en realisatieprocessen, en 2) onderzoek naar mogelijkheden voor continu verbeteren in de sector.

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2017.
Afstudeerverslagen op HBO kennisbank 
De afstudeerverslagen van het afstudeeratelier LEAN die openbaar zijn, zijn te vinden via de HBO kennisbank. Via de HBO kennisbank zijn ook de LEAN afstudeerverslagen van andere hogescholen te vinden. Klik hier om een overzicht te krijgen van de afstudeerverslagen over LEAN van Avans Hogeschool.  
Laatst bijgewerkt op 16 juni 2016.