Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Green

GREEN zet de kaders (houding)

Om te kunnen bouwen voor de toekomst moeten we anders kijken en werken. Wat zijn de vragen van 2020 die we nu op kunnen lossen? Het onderzoeksthema GREEN geeft antwoord op die vraag. Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek zoekt naar ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit van ons welzijn. En zorgen voor voldoende energie en materialen, voeding en water in de toekomst.  

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2017.
“Van april tot en met juni 2016 liepen eerstejaars studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling stage. Tijdens deze stage voerden studenten ook een klein onderzoek uit over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek bij 57 bedrijven zijn samengevat in een infographic. De bevindingen laten zien dat vrijwel elke onderneming aan MVO doet. Veel minder ondernemingen hebben dat ook geformaliseerd.”
Laatst bijgewerkt op 23 maart 2017.