Innovatie Bouwproces en Techniek

print

BIM

BIM deelt (kunde)

Kennis over nieuwe bouwontwikkelingen ontwikkel je samen. Het onderzoeksthema BIM geeft antwoord op de vraag: Hoe zorgen we voor de juiste kennis en kunde om de vragen van 2020 op te lossen? Met wie werken we daarvoor samen? Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek zoekt naar oplossingen om informatie met elkaar te delen, te verspreiden en te beheren.

In de praktijk zijn er grofweg twee verschijningsvormen van BIM: Little BIM en Big BIM.

  • Little BIM betreft het werken met BIM software binnen een bedrijf. Competenties zoals het maken en analyseren van een Bouw Informatie Model (BIM) staan daarbij centraal. Big BIM gaat een stap verder.
  • Big BIM betreft het samenwerken met ketenpartijen in een gezamenlijk BIM project. Om in dergelijke Big BIM projecten succesvol te kunnen opereren als professional zijn aanvullende competenties nodig; met name op het gebied van ketensamenwerking.

Als onderwijs- en onderzoeksinstelling benaderen we BIM in haar volle breedte. Big BIM dus.

Samen met studenten en bedrijven werkt het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek (ingebed in de academie voor Bouw en Infra) aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek op BIM gebied. Deze webpagina functioneert daarbij als centraal loket van waaruit alle informatie op beide terreinen te vinden is.

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2018.

Het belang van BIM voor de bouw- en infrasector wordt steeds groter. En daarmee ook voor studenten. Bijvoorbeeld die de opleiding Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling volgen bij de academie voor Bouw en Infra van Avans. De intentieverklaring die in 2014 is getekend door veertien hogescholen, waaronder Avans, en de Bouw Informatie Raad onderstreept dit belang nogmaals. In deze intentieverklaring staat o.a. de ambitie om BIM integraal op te nemen in alle aan de gebouwde omgeving gerelateerde HBO opleidingen van Nederland.

 

Binnen de Academie voor Bouw en Infra van Avans Hogeschool is een kennisteam opgericht dat zich bezig houdt met het realiseren van deze ambitie. Het kennisteam bestaat uit docenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling: Theo van Deursen, Johan Vreede, Henk Massink, Bettina Hertstein, Thijs van Bruchem, Tom Kretschmann en Maarten Rutten. Belangrijke activiteiten betreffen het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van BIM kennis, het ontwikkelen van BIM onderwijs i.s.m. de drie verschillende opleidingen, en het voorlichten en scholen van collega-docenten op BIM gebied. 

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2018.

 

Drie docenten van Avans hebben samen met een Avans student een Basis Tutorial Revit ontwikkeld. De tutorial bestaat uit 12 instructievideo’s over het werken in Revit inclusief gesproken toelichting door een docent. Via Youtube is de volledige tutorial te bekijken. Een mooie tutorial voor studenten die de eerste stappen willen zetten op het gebied van modelleren met Revit!

Meer informatie over de ontwikkeling van de tutorial is te vinden op de website van Virtualiseren in Avans.

Laatst bijgewerkt op 16 november 2015.

Sinds studiejaar 2018-2019 biedt Avans de minor BIM, Digitalisering en Virtueel Bouwen aan. Aan deze minor nemen studenten deel van bouwgerelateerde opleidingen van Avans en andere hogescholen, alsook bedrijven en experts uit de praktijk die veel ervaring hebben met BIM. Klik hier voor meer informatie. 

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2018.

Elk jaar lopen eerstejaars studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling stage. Tijdens deze stage voeren studenten ook een klein onderzoek uit over building information modeling, oftewel BIM. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden jaarlijks samengevat in een infographic. De infographics van de afgelopen jaren zijn hieronder te bekijken. De bevindingen laten zien dat BIM een nieuwe manier van werken is die een grote impact heeft en zal blijven hebben op de bouw- en infrasector.

 

Infographic stage 2018

Soort
PDF
Publicatiedatum
01 okt 2018

 

Infographic stage 2017

Soort
PDF
Publicatiedatum
18 sep 2017

Infographic stage 2016

Soort
PDF
Publicatiedatum
06 okt 2016
Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2018.