Innovatie Bouwproces en Techniek

print

Afstudeeratelier

Wat is precies een Afstudeeratelier?

In het Atelier studeren studenten in groepen af op 1 van 3 ontwikkelthema’s van het lectoraat en de academie Bouw en Infra (GREEN, BIM en LEAN). Een docententeam begeleidt per thema zo’n 10 studenten en werkt samen met ongeveer 5 bedrijven. En iedere student doet zijn afstuderen in opdracht van een bedrijf. De studenten gaan samen aan de slag met één kernvraag binnen het thema. Dit stemmen ze af met de bedrijven. Met de groep schrijven ze hierover een generiek deel dat terugkomt in alle scripties. Daarnaast gaat iedere student aan de slag met een specifieke vraag vanuit het bedrijf. Ook deze delen worden in de groep besproken.

Kennis delen
Het voordeel voor alle partijen is dat ze zo kennis delen. Bij het hele afstudeerproces vullen de studenten elkaar aan. Zo leren ze van elkaar. Docenten zien meer afstudeerprojecten dan alleen diegene die zij begeleiden. Ze zien bovendien hoe hun collega’s het aanpakken. De bedrijven krijgen een kijkje in de keuken van andere bedrijven. Zo kunnen ook zij kennis delen. De opdrachtgevers krijgen bovendien niet alleen antwoordt op hun eigen vraag, ze krijgen er kennis over het algemene thema gratis bij in het deel dat door de hele groep geschreven is.

Competenties verbeteren
Alle partijen doen kennis op waar ze zich niet zelf actief in hoeven te verdiepen, maar die hen zo wordt aangeboden. Door het afstuderen in groepsverband te doen, ontwikkelen vooral studenten maar ook docenten meer competenties dan in een individueel afstudeertraject. Ze moeten bijvoorbeeld samenwerken met partijen met verschillende soorten kennis. En er ontstaan meer en andere relaties. 
Nu komen alle afstudeerders nog van één academie, maar in de toekomst zouden we dit graag anders zien. Met meerdere academies, disciplines en bedrijven/organisaties. 

Verdiepende en verbreedende informatie kun je vinden op de BlackBoard course. Deze is echter alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van Avans Hogeschool. 

Laatst bijgewerkt op 26 januari 2017.

Gerelateerd aan het onderzoeksthema GREEN is het afstudeeratelier Borderless Engineering opgezet. 

Borderless Engineering. De rol van de ingenieur = de grenzeloze ingenieur. Grensverleggend ontwerpen en kansen creëren in ontwikkeling en noodhulp situaties. Op een andere manier afstuderen. Samen met andere studenten deelnemen in een afstudeeratelier. Dat kan vanaf september 2015.

Niet alleen 
Het afstuderen is een onderdeel van een groter geheel. Het onderzoek staat niet alleen, maar in relatie tot internationale trends en ontwikkelingen. Urbanisering, toename rampen, circulaire economie zijn slechts een aantal van deze trends en ontwikkelingen. Doordat de opdrachten van de studenten gekozen zijn rond een aantal gelijkwaardige thematieken, kunnen zij eenvoudig steun bij elkaar vinden. De studenten studeren af binnen een stimulerende omgeving, het atelier. Met een praktijkopdracht, in- en externe begeleider, promovendi en andere studenten.

Stichtingen als cordaid en rode kruis participeren, samen met de studenten, actief in het atelier. Dit soms middels aanwezigheid van de stichtingen via Skype, telefoon of videoboodschap.

Over de grenzen heen 
Volgens de interne begeleider, Michiel Smits (docent en onderzoeker), biedt het afstudeeratelier vele voordelen ten opzichte van het gewone afstudeertraject. ‘De studenten krijgen een mogelijkheid om mensen in minder bevoorrechte situaties te helpen. Bouw gerelateerde kennis inzetten om kansarmen te ondersteunen.’ Eefje Hendriks, tevens een interne begeleider, vult aan: ‘Je gaat over de grenzen heen, waardoor de voertaal van het atelier Engels is. Op deze wijze wordt je voorbereid op de internationale arbeidsmarkt. De meeste opdrachten geven daarnaast een mogelijk perspectief op uitvoering. Mocht het traject succesvol zijn verlopen, dan bestaat er een kans dat je de opdracht ook kunt gaan uitvoeren.’ Michiel en Eefje zijn beide aan het promoveren. De thema’s van het atelier sluiten sterk aan bij hun onderzoeken.

Afval als bouwmateriaal 
Als student kun je binnen het atelier bijvoorbeeld onderzoek gaan verrichten naar de mogelijkheden die er zijn om afvalmateriaal te verwerken in bouwprojecten van Stichting SamenScholen. Zijn er bijvoorbeeld bouwfysische voordelen aan het gebruiken van afval als materiaal? Is het constructief verantwoord om afvalmateriaal te gebruiken in de scholen? Bij sommige onderzoeken is het nodig dat je als student zijnde naar het buitenland gaat.

Het afstudeeratelier Borderless Engineering zet in om gepassioneerde, kritische, gevoelige en vooral flexibele ingenieurs voor te bereiden op de toekomst! 

Like onderstaande Facebookpagina om op te hoogte te blijven van de actualiteiten rondom dit afstudeeratelier.
Laatst bijgewerkt op 16 juni 2016.

Afstudeeratelier BIM. Elk jaar zijn er Avans studenten die BIM als onderwerp kiezen voor hun afstudeerproject. Ze doen hun afstudeeronderzoek bij bedrijven die zich verder willen ontwikkelen op BIM gebied. Omdat de afstudeeronderzoeken van de studenten veel raakvlakken hebben, werken deze studenten samen in het afstudeeratelier BIM. Het afstudeeratelier is een innovatieve manier om het afstuderen beter, slimmer en betaalbaar te organiseren. Er vindt een koppeling plaats tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. 

Afstudeerverslagen op HBO kennisbank 
De afstudeerverslagen van het afstudeeratelier BIM die openbaar zijn, zijn te vinden via de HBO kennisbank. Via de HBO kennisbank zijn ook de BIM afstudeerverslagen van andere hogescholen te vinden. Klik hier om een overzicht te krijgen van de afstudeerverslagen over BIM van Avans Hogeschool.  

Wilt uw bedrijf of organisatie zich ook verder ontwikkelen op BIM gebied? Dan kunnen wij u verder helpen. Participeer in dit afstudeeratelier. De opgedane kennis wordt gedeeld. Een student kan bijvoorbeeld via een afstudeeronderzoek op deze wijze een bijdragen leveren aan de ontwikkeling van uw bedrijf of organisatie. 

Wil je als student afstuderen op BIM? Neem dan deel aan dit afstudeeratelier. Bezig zijn met je eigen afstuderen. Maar toch kijken naar het groter geheel, samen met medestudenten en andere bedrijven en/of organisaties. Door deelname vergroot je jouw kans op de arbeidsmarkt. 

Klik hier voor meer informatie over de afstudeerateliers of neem contact op met Maarten Rutten

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2016.

De lector, Emile Quanjel, is op het idee gekomen en heeft het vervolgens inbed in het onderwijs van de academie Bouw en Infra. 

‘Ik bedacht me dat de traditionele manier van afstuderen maar weinig kennisdeling met zich meebrengt. Natuurlijk leert de student ervan, maar er is maar weinig kennisontwikkeling voor Avans en de betrokken bedrijven. Wat een winst zou het opleveren als afstuderen een groepsproces was! De studenten kunnen van elkaar leren. Docenten, die altijd tijdgebrek hebben, verdiepen zich zonder extra tijdsinvestering in de onderwerpen die hun collega’s begeleiden.

Het lectoraat begeleidt ze met bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden. Dat gaat ook gemakkelijker in groepsverband. Bedrijven delen kennis met andere bedrijven. En ze bouwen een relatie op met Avans, niet met één individuele student. Dan kunnen we ook na het afstuderen van die ene student nog iets voor elkaar betekenen.’

Het afstudeeratelier was genomineerd voor de Avans Innovatieprijs 2014. Bekijk hieronder het promotiefilmpje waarin duidelijk uitleg wordt gegeven over het atelier. 

 

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2016.