Innovatie Bouwproces en Techniek

print

DUURZAAM BOUWEN

AFGEROND

Duurzaam bouwen begint met de juiste verbindingen 
Via dit platform houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van drie onderzoeksthema's. GREEN, BIM en LEAN. We doen dit door middel van het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis ten behoeven van het onderwijs (voor zowel docenten als studenten) en het bedrijfsleven. Maak gebruik van onze kennis en kunde. Maar deel ook jouw informatie met ons. De onderlegger is de publicatie 'De Verbinding' die Emile Quanjel schreef voor zijn lectorale rede. 

  

Veranderende bouwwereld
Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek van Avans Hogeschool richt zich op de veranderende bouwwereld. Professionals in de bouw moeten het basiskamp verlaten en starten met een bergexpeditie. Om tot betere, slimmere en betaalbare perspectieven en mogelijkheden te komen. Zij leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan de maatschappelijke behoeften en vragen.

 

Onderzoeksthema's
In de veranderende bouwwereld is veel winst te behalen. Alternatieven moeten bijdragen aan de kwaliteit van onze toekomstige woon-, werk- en leefomgeving. Nieuwe kennis is nodig en wordt ontwikkeld binnen drie onderzoeksthema’s: Green, BIM en Lean. Deze thema’s zijn met elkaar verbonden en richten zich op het vinden van betere, slimmere en betaalbare oplossingen.

Meerjarenplan 2017-2019 
Op 15 juni 2017 is een nieuw Meerjaren Onderzoek Plan uitgekomen, wat voortborduurd op datgene wat in het Meerjarenplan 2013-2016 is vastgelegd. Het plan is hieronder terug te vinden.

 

Meerjaren Onderzoek Plan 2017-2019

Soort
PDF
Publicatiedatum
12 jul 2017
Laatst bijgewerkt op 17 maart 2021.

Waarom Innovatie Bouwproces en Techniek?
De bouwwereld heeft een vrij traditionele werkwijze en organisatie. Dat maakt het lastig om in te spelen op wereldwijde én lokale ontwikkelingen. De vraag vanuit gebruikers en opdrachtgevers verandert en staat centraal in deze ontwikkelingen. Professionals en non-professionals moeten op een andere en betere manier met elkaar samenwerken.

Noodzakelijke samenwerking
Wereldwijde ontwikkelingen hebben invloed op wat we lokaal willen en kunnen doen. Daar kunnen we niet omheen. Mogelijkheden en uitdagingen worden bepaald door de cultuur binnen de bouw zelf. Ook andere sectoren hebben invloed. Samenwerking met andere professionals, kennis van andere professionals is nodig om tot innovatie te komen.

Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek laat de verschillende verbindingen tussen deze ontwikkelingen en professionals zien. Daarmee vormt dit lectoraat een basis waarop de bouw zich anders en beter kan organiseren.

 

De lector, Emile Quanjel, geeft in bovenstaand filmpje uitleg over het lectoraat. 

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2016.

Wat is er nodig aan innovatie bouwproces & techniek?
In de veranderende bouwwereld is veel winst te behalen. Alternatieven moeten bijdragen aan de kwaliteit van onze toekomstige woon-, werk- en leefomgeving. Nieuwe kennis is nodig en wordt ontwikkeld binnen de onderzoeksthema’s: Green, BIM en Lean. Deze thema’s zijn met elkaar verbonden en richten zich op het vinden van betere, slimmere en betaalbare oplossingen.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2016.

Met wie en hoe komen we tot innovatie bouwproces & techniek?
De veranderende bouwwereld vraagt om nieuwe kennis. Maar ook om nieuwe competenties en relaties. Wanneer professionals uit verschillende kennisdomeinen samen alternatieven ontwikkelen, realiseren en beheren creëer je meerwaarde. Onderwijs, onderzoek en ondernemen moeten dan wel op een andere manier georganiseerd worden.

Strategische acties
Kennisontwikkeling binnen de bouw is nog steeds ondergebracht opgedeeld in traditionele opleidingen. Toekomstige professionals studeren af op één kennisdomein, terwijl zij in de praktijk moeten samenwerken met andere domeinen.

Competentieontwikkeling vindt vooral plaats in de traditionele verhouding student, docent en ondernemer. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen en onderhouden van relaties. Terwijl dit niet meer voldoet aan de eisen voor de toekomst.

Het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek ontwikkelt kennis, competenties en relaties door actieonderzoek. Gebaseerd op wetenschappelijke en praktische inzichten zet het lectoraat strategische acties uit die bijdragen werken aan de professionaliteit van studenten, docenten én ondernemers. Het Multidisciplinaire Afstudeer Atelier is hier een voorbeeld van.

 

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015.